lista
logo1
logo2

O nás

Naše motto

„Jsem na světě rád, protože nejsem sám.“

Filosofie

  • Podporovat rovnoměrný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku po stránce fyzické, psychické i sociální, rozvíjet celou osobnost dítěte cestou přirozené výchovy a naučit ho schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život.
  • Budovat u dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, vzájemnou úctu, respekt, solidaritu, důstojnost.
  • Respektovat rodinu jako základ, na kterém škola staví své výchovné působení
  • Osvojit si základní pravidla chování, základní životní hodnoty a budování mezilidských vztahů.
  • Podporovat prožitkové učení a učení s individuálním přístupem.
  • Vytvořit základ k celoživotnímu učení a bezproblémovému vstupu do základní školy.
  • Osvojit si základy zdravého životního stylu.

Vize školky

obr1

Naší společnou snahou je, aby mateřská škola byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění pro děti i dospělé s prostorem pro otevřenou spolupráci a partnerské vztahy. Z mateřské školy by mělo odcházet dítě, které si váží svého zdraví, ví, jak ho chránit, má zájem se učit, naslouchat a objevovat, má odvahu ukázat co umí, zvládá a dokáže.

Koncepce

obr2

Mateřská škola vychází z vypracovaného ŠVP „Je nám spolu fajn“ se zaměřením na přirozený rozvoj dítěte. Hlavním cílem je vést děti k samostatnosti, trpělivosti, k osvojování zásad zdravého životního stylu, zvládání praktických dovedností každodenního života, k rozvoji fantazie a kreativity, k bezproblémovému začlenění do kolektivu svých vrstevníků, k respektování stanovených pravidel a odlišností každého jedince.

Stránky vytvořil M. H. Poslední aktualizace 18.6.2017

Google+