Mateřská škola Tehovec
Tehovec

Obecné informace


Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je zajišťován v pracovní dny od 07:00 do 16:30 hod. V ranních hodinách se děti scházejí od 07:00 do 07:30 hod. ve třídě Motýlci nebo ve třídě Berušky a v odpoledních hodinách od 15:45 do 16:30 hod. se rozcházejí ze třídy Motýlci nebo ze třídy Berušky, v případě příznivého počasí ze školní zahrady.

Úplata za předškolní vzdělávání a záloha stravného

Výše úplaty  za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou mateřské školy podle
§ 123 zákona 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. vždy na období jednoho školního roku. Úplata za předškolní vzdělávání je ve školním roce 2020/2021 stanovena na 740 Kč měsíčně.

Záloha stravného pro školní rok 2020/2021 je stanovena pro děti do 6 let na 780 Kč měsíčně a pro děti s odkladem školní docházky na 820 Kč. Stravné se vyúčtovává dvakrát ročně (na konci kalendářního roku a na konci školního roku).

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a záloha stravného se provádí bankovním převodem na účet číslo 2505199309/0800 pod přiděleným variabilním symbolem do 15. dne kalendářního měsíce. Povinností rodičů je kontrolovat, zda mají úplatu za předškolní vzdělávání a zálohu stravného řádně uhrazeny. Otázky týkající se úplaty za předškolní vzdělávání, zálohy stravného a vyúčtování stravného projednává zákonný zástupce s ředitelkou mateřské školy.

Omlouvání dětí

Zákonní zástupci dítěte včas oznamují mateřské škole nepřítomnost dítěte. Jestliže není nepřítomnost dítěte předem známa, tak dítě omluví nejpozději do 08:00 hod. dne, kdy nebude dítě do mateřské školy přivedeno. Nepřítomnost dítěte lze oznámit osobně, telefonicky nebo textovou zprávou. Při omluvené nepřítomnosti je automaticky odhlášena strava a při neomluvené nepřítomnosti strava odhlášena není.

 

Denní program je orientační, přizpůsobuje se potřebám dětí a klimatickým podmínkám.

 

07:00 - 08:15  příchod dětí

07:00 – 08:30 spontánní hry; individuální práce s dětmi, skupinová práce s předškoláky

08:30 – 09:00 komunitní kruh; logopedická cvičení; pohybové aktivity

09:00 – 09:15 hygiena; přesnídávka

09:15 – 09:50 dopolední vzdělávací činnosti

09:50 – 10:00 hygiena; příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 pobyt venku

12:00 – 12:30 hygiena; oběd

12:30 – 13:00 odchod dětí; příprava na odpočinek

13:00 – 14:15 poslech pohádky; odpočinek na lůžku; klidové činnosti

14:20 – 14:45 hygiena; svačina

14:45 – 16:30 spontánní hry; individuální práce s dětmi; pobyt na zahradě; odchod dětí

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 6. 2021

skorojasno

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem